کافه کار-دفتر کار مجازی شما

معصومی(تاًسیسات)

سیم کشی ساختمان | سیم کشی کارخانجات و صنعتی | تابلو برق | نصب و تعمیر موتورخانه | لوله کشی | نصب شی ...

مهندس کیانی

سیم کشی ساختمان | سیم کشی کارخانجات و صنعتی | اتصال یابی | دزدگیر و دوربین مداربسته | نور مخفی | اجر ...

یاسین خوش فطرت

سیم کشی ساختمان | سیم کشی کارخانجات و صنعتی | اتوماسیون صنعتی و plc | دزدگیر و دوربین مداربسته | اجر ...

رضار

سیم کشی ساختمان | سیم کشی کارخانجات و صنعتی | دزدگیر و دوربین مداربسته | اجرای چاه ارت | upsبرق اضطر ...

امیدجباریه_ معماری، آب وبرق

سیم کشی ساختمان | نصب و تعمیر موتورخانه | لوله کشی | بنائی | گچ کار | سنگ کار | نقاشی ساختمان | کاش ...

معصومی(تاًسیسات)

سیم کشی ساختمان | سیم کشی کارخانجات و صنعتی | کارهای جزءی برق | تابلو برق | نصب و تعمیر موتورخانه | ...

میلاد خلیل پور

سیم کشی ساختمان | سیم کشی کارخانجات و صنعتی | اجرای چاه ارت | upsبرق اضطراری و | تابلو برق | نصب آیف ...

محمد رمضانی

سیم کشی ساختمان | سیم کشی کارخانجات و صنعتی | اتوماسیون صنعتی و plc | دزدگیر و دوربین مداربسته | اجر ...

نشان های اعتبار سایت

ثبت نام


کافه کار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.